100 Kasa Hesabı Konu Anlatımı ve Örnekler

100 Kasa Hesabı

Bu dersimizde 100 Kasa Hesabının, işleyişini örnek uygulamalar ile anlatacağız.

Kasa Hesabı

Kasa hesabı hiçbir zaman alacak bakiyesi vermez.

 

Örnek :

 

21.01.2014 tarihinde 100 TL’lık mal alınmıştır. Malın bedeli peşin ödenmiştir. Alınan ticari mala ait KDV oranı %18’dir.

 

Bu örnekte şirkete bir ticari mal alışı olduğundan ticari mallar hesabı yevmiye defterinin borcuna ve bu mala ait tutar peşin olarak ödendiği için yani kasadan bir çıkış olacağından kasa hesabı yevmiye defterinin alacağına yazılır.

 

Örneğimize ait muhasebe kaydını yapacak olursak,

 

153 Ticari Mallar                              100

191 İndirilecek KDV                       18

100 Kasa                                                             118

 

Şeklinde olacaktır.

 

 

Maliyet Muhasebesi Gider Yerleri

Maliyet Muhasebesi Gider Yerleri

Maliyet Muhasebesi Gider yerlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

– Esas üretim gider yerleri

– Yardımcı üretim gider yerleri

– Yardımcı hizmet gider yerleri

– Yatırım gider yerleri

– Üretim yerleri yönetimi gider yerleri

– Araştırma ve geliştirme gider yerleri

– Pazarlama, satış ve dağıtım gider yerleri

– Genel yönetim gider yerleri

Esas Üretim Gider Yeri : İşlem gider yerleri de olarak ifade edilir. İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mamul ve hizmetlerin üretildiği birimdir.

Yardımcı Üretim Gider Yerleri : Esas üretim gider yerlerinin ve diğer gider yerlerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli yan girdileri üreten birimdir. Elektrik Santrali, Buhar Dairesi, Doğalgaz Birimi

Yardımcı Hizmet Gider Yerleri : İşletmedeki gider yerlerine hizmet vermek amacıyla oluşturulan birimlerdir. İlk Madde ve Malzeme Ambarı, Yemekhane, Bakım Onarım.

Hammaddenin Üretime Gönderilmesi Muhasebe Kaydı

Hammaddenin Üretime Gönderilmesi Muhasebe Kaydı

Hammaddenin üretime gönderilmesi ile ilgili yapılan işlemde kullanacağımız muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

__________________                  __________________    

710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ

                               150 İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ

__________________                  __________________    

Örnek : 15.04.2014 tarihinde birim fiyatı 100 TL den 500 adet hammadde üretime gönderilmiştir. Bu işlemin muhasebe kaydını yapınız.

Maliyet Muhasebesi Deneme Testi 1

Maliyet Muhasebesi Deneme Testi 1

Maliyet muhasebesinin temel kavramları ile ilgili hazırlamış olduğumuz test ile maliyet muhasebesinin temel kavramları konusunu pekiştirebilirsiniz.

SORU : Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir ? Okumaya devam et

Ders Notları Sitesi

Ders Notları sitemiz www.e-dersnotlari.com kısa bir süre içinde yeni yüzü ve 2014 – 2015 yılı ders notları ile kaldığı yerden yayın hayatına devam edecektir.

Coğrafya, Matematik, Tarih, Fizik, Kimya, Açıköğretim, LYS, YGS, KPSS, TOFEL, SMMM Staja Başlama Sınavı, Muhasebe, İşletme, İktisat, Elektrik, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı, SPK Sınavları için ders notları örnek sorular, deneme testleri